Main
Note: This page translation was made by third party contributors and might not be accurate or could be out of date. Please refer to the english version for reference

DD-WRT hotspot installationsprocedur

Krav

Först behöver du en internetuppkoppling. Det finns inga restriktioner om vilken typ av internetförbindelse men du måste ha en ethernetkontakt att ansluta...

Om du inte har en kompatibel router, kan du köpa en som redan är flashad.

Notis

Att flasha DD-WRT till din router är enkelt. Men, en flashning som går fel kan första routerns garanti.

WorldSpot.net ansvarar inte för vad som kan hända med din router.

Om du inte vill ta risken att flasha din router, kan du köpa en som redan är DD-WRT flashad.

Flasha DD-WRT

Först måste du kolla så din router är kompatibel och har minst 4 mb flashminne.

Kompatibla routrar med 2MB flash kan inte köra chillispot och kan alltså inte användas som hotspot. (Detta kan ändras i framtiden)

Glöm inte läsa föreskrifter för flashning.

Ladda ner DD-WRT V23SP2 här

Sen måste du följa proceduren som stämmer överrens med din router på DD-WRT installationssidan.

Har du några frågor om flashning kan du ta hjälp av forumet.

Konfigurera DD-WRT

När din router är flashad:

 • Anslut internet till WAN-porten antingen från ett modem eller befintlig router.
 • Anslut din dator till en av LAN-portarna. (avaktivera statiskt ip och låt DHCP sköta det automatiskt)
 • Du borde nu kunna ansluta till din routers webinterface (http://192.168.1.1) (Användarnamn: root, Lösenord: admin)
 • Kolla så anslutningen till internet fungerar på din dator. Om inte, konfigurera internetanslutningen.
  • Om din existerande routers adress (192.168.1.x) är samma måste du ändra ditt ip (till exempel 192.168.2.1)
 • När väl din internetförbindelse fungerar kan du sätta upp ditt trådlösa nätverk. Avaktivera krypering för dina hotspotanvändare
 • Kolla så du kan gå in på internet från den trådlösa enheten
 • Om allting fungerar, aktivera chillispot med de givna inställningarna i Administration/Hotspot/Chillispot
  • Aktivera Chillispot
  • Aktivera "Separate wifi from the lan bridge": Detta gör att dina trådbundna användare kan ansluta direkt till internet utan att behöva använda chillispot. De är också skyddade från de trådlösa användarna.
  • I DHCP interface, välj WLAN.
  • Sätt Radius server 1 till den IP-adress som är din primära radiusserver
  • Sätt Radius server 2 till IP-adressen för din sekundära radiusserver (använd samma som server 1 eller lämna nollorna om du endast har en)
  • Sätt DNS-server till samma IP-adress som en DNS-server
  • I Shared Key, skriv in ditt hemliga radiuslösenord
  • Radius NASID är Radiusnamnet för din hotspot
  • Redirect Url är den adressen som UAM-servern webautentifikationsportalen ligger på.
  • UAM Secret är ett hemligt lösenord mellan Redirect URL och hotspoten.
  • UAM Allowed är en lista med websidor som oautentifierade användare kan använda.
 • Spara och starta om din router
 • Din hotspot borde fungera nu. Om du testat din WiFi-enhet innan satte upp chillispot, starta om den och få Chillispots nya IP.

Noteringar

Du måste vara säker att din externa router och din internetleverantör accepterar att UDP-portarna 1812 och 1813 är åtkomliga från internet. Chillispot gör radiusbegäran till WorldSpot.net och fungerar inte om ingen anslutning mottages.

Alla dina datorer som är anslutna till LAN-portarna kommer bli skyddade från dina hotspotanvändare

Notera: Dessa instruktioner fungerar med DD-WRT v24beta. Denna release kommer med en ny väldigt fräck funktion.

Flera SSID gör så man kan ha flera virtuella WiFi-nätverk. En okrypterad för hotspotanvändarna och en för privat användning. (kanske en till krypterad för dina hotspot användare, detta kommer testas i framtiden). Notera att v24 fortfarande är beta och inte lanserad!